Współpraca handlowa

02 lutego 2015

Nawiązanie współpracy handlowej 
Przed rozpoczęciem współpracy na zasadach partnera handlowego z firmą CARRUM Marek Kwiecień każda firma zobowiązana jest do przesłania podstawowych dokumentów firmy:
-dokument nadania numeru Regon
-dokument nadania numeru NIP- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej (osoby fizyczne i spółki cywilne) lub wypis z rejestru sądu gospodarczego (w przypadku osób prawnych)

Firma CARRUM Marek Kwiecień podejmuje współpracę na zasadach partnerstwa handlowego jedynie z firmami z branży wędkarskiej. Przynależność do tej grupy firm musi jasno wynikać z powyższych dokumentów. W skrajnych przypadkach firma ubiegająca się o statut partnera może nie mieć zapisu w dokumentach założycielskich o prowadzeniu działalności związanej z branżą wędkarską. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie referencji innych dystrybutorów ( faktur zakupu ) lub inny sposób udowodnienia prowadzenia takiej działalności. Nieotrzymanie lub niezaakceptowanie wymienionych dokumentów uniemożliwia jakiekolwiek zakupy hurtowe oraz dostęp do cen dystrybucyjnych.

Po zarejestrowaniu danej firmy w naszej bazie możliwe jest rozpoczęcie wstępnej, luźnej współpracy. Firma taka ma dostęp do aktualnych cen, może korzystać ze wszelkich promocji jednak jedynymi możliwymi sposobami płatności za towary i usługi jest gotówka lub potwierdzony przelew bankowy na konto firmy. W przypadku płatności przelewem transakcja może zostać zrealizowana tylko w przypadku, gdy środki pieniężne wpłyną na wskazane konto bankowe firmy CARRUM Marek Kwiecień

Podpisanie umowy handlowej
Aby rozpocząć z nami współpracę handlową należ przesłać listem lub przynieść osobiście podpisaną Umowę Współpracy Gospodarczej, która określa ogólne warunki współpracy pomiędzy firmą Carrum Marek Kwiecień, a jej partnerem handlowym. Po podpisaniu takiej umowy firma może starać się o otwarcie linii kredytu kupieckiego.

Umowa dostępna jest tutaj.

UMOWA STANDARDOWA - POBIERZ>>>

UMOWA KREDYT KUPIECKI-POBIERZ>>>

 

Kredyt kupiecki
Aby otrzymać kredyt kupiecki partner zobowiązany jest wypełnić wniosek kredytowy oraz złożyć wymagane dokumenty. Przyznanie limitu kredytowego oraz jego wysokość jest zależne od wielu czynników. Są to :
- dotychczasowy przebieg współpracy (ilość i częstość transakcji)
- standing finansowy kontrahenta
- przedstawione referencje
- dodatkowe zabezpieczenia wierzytelności

Wniosek kredytowy rozpatruje komórka finansowa w ciągu najdalej 7 dni od jego złożenia.

Współpraca na zasadach partnera handlowego
Partnerzy handlowi traktowani są priorytetowo przez naszą firmę. Staramy się im zapewnić pomoc serwisową, preferować jako klientów w przypadku zakupu poszukiwanych towarów, umożliwiać wypożyczanie towaru i ewentualny jego zwrot w celu ochrony jego interesów. Podstawowym kryterium, jakie przyjmujemy przy ocenie współpracy z klientem, jest terminowość spłaty jego zobowiązań. Częste i znaczne opóźnienia w płatności będą skutkowały rygorystycznie przestrzeganym skracaniem terminu płatności, obniżenia limitu kredytu kupieckiego lub nawet zerwaniem umowy o współpracy handlowej. Niezapłacone w terminie zobowiązania będą bezwzględnie skutkowały wystawianiem przez naszą firmę not odsetkowych obciążających kontrahenta.

Prowadzisz sklep wędkarski ?
Dołącz do nas i zostań Partnerem firmy CARRUM Marek Kwiecień.Korzyści wynikające z przystąpienia do programu:

- wsparcie marketingowe: logo CARRUM Partner, obecność na stronie www.carrum.pl gazetki produktowe, gadżety,
- wsparcie produktowe: możliwość uzyskania programu zatowarowania - demo
- wsparcie finansowe: uproszczona procedura przyznawania limitu kredytowego oraz wydłużony termin płatności,
- wsparcie serwisowe: skrócony czas rozpatrywania reklamacji,
- wsparcie handlowe: profesjonalne szkolenia sprzedażowe oraz doradztwo handlowe w zakresie sprzedaży naszych produktow