Klub Carrum

01 marca 2016

CARRUM Fishing Team

Zasady i warunki zgłoszenia kandydata / kandydatki do klubu:
Uprzejmie prosimy podać:

- imię i nazwisko,
- miejsce zamieszkania,
- województwo,
- wiek,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- rozmiar odzieży,
- numer dowodu osobistego lub innego dokumentu,
- opisać swoją pasję i hobby związane z wędkarstwem,
- przysłać 3-4 zdjęcia ze złowionymi  rybami,

Członkowie CARRUM Fishing Team  otrzymają:

1. Czapkę Polo z logiem Carrum,
2. Koszulkę z logiem Carrum,
3. Polar z logiem Carrum,
4. Rabat -30% na produkty Carrum w PESCA24.COM,
5. Pakiet startowy produktów o łącznej wartości 200 zł,
6. Co miesiąc biorą udział w losowaniu produktów firmy CARRUM między innymi:  wędziska Defender
7. Nowe produkty naszej firmy do testowania wprowadzone w okresie poprzedzającym nowy sezon,
8. Każdy klubowicz otrzyma legitymację klubową, która w przyszłości umożliwi otrzymanie rabatów
    na łowiskach w Polsce i Europie.

Koszt wpisowego do naszego klubu wynosi : 350 zł
Zgłoszenia do klubu należy wysyłać na adres mailowy : biuro@carrum.pl

Regulamin Klubu CARRUM

Klub z automatu obejmuje obecnych współpracowników-testerów. Nie płacą oni wpisowego i nie otrzymują wyżej wymienionych produktów marki Carrum.

1.  Właściciel firmy Carrum Marek Kwiecień odpowiada  i decyduje o przyjęciu nowego członka w szeregi klubu CARRUM Fishing Team na podstawie zgłoszenia i analizy nadesłanego materiału w postaci opisu i zdjęć.

2. Każdy z członków CARRUM  Fishing Team musi stosować zasadę złów i wypuść oraz charakteryzować się najwyższym poziomem etycznym . Jeżeli dany członek klubu nie stosuje zasady klubu zostaje natychmiastowo usunięty z klubu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

4. Osoby , które zostaną zaproszone do współpracy z klubem  zobowiązane do wpłacenia wpisowego, które będzie przeznaczone na  produkty firmy oraz odzież firmową. Wpisowe pobieramy jednorazowo.

5.  Po weryfikacji zgłoszenia i pozytywnym rozpatrzeniu następuje przyjęcie członka klubu. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę kandydaci z polecenia oraz osoby, które łowiły lub łowią na produkty firmy CARRUM.

6. Każdy przyjęty członek naszego klubu upoważniony jest do zakupów produktów Carrum  ze stałym rabatem -30% w sklepie internetowym www.pesca24.com. Rabaty nie dotyczą innych firm znajdujących się w ofercie naszego sklepu oraz nie obejmują produktów w promocji. Towary z udzielonym rabatem można wykorzystywać tylko i wyłącznie dla własnych celów wędkarskich i pod żadnym pozorem nie można ich odsprzedawać osobom trzecim, co może grozić natychmiastowym usunięciem z klubu i naliczeniem kary umownej wobec takiego klubowicza / klubowiczki/

7. Członkowie klubu będę mieli możliwość testowania nowych produktów lub zakupienia ich w pierwszej kolejności zanim dany produkt trafi do ogólnej sprzedaży.

8. Każdy członek klubu CARRUM  Fishing Team jest zobowiązany przynajmniej raz na kwartał do przysłania relacji ze swoich zasiadek lub opinii na temat danego produktu, na który miał okazję łowić. Relacje, zdjęcia oraz opinie będą publikowane na naszych i innych stronach internetowych oraz w ogólnodostępnej prasie wędkarskiej.

9. Nie wywiązywanie się z ze swoich obowiązków klubowicza bez podania przyczyny, będzie skutkować usunięciem członka z klubu CARRUM  Fishing Team. Każdy klubowicz może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa klubu i z niego wystąpić po wcześniejszej informacji pisemnej o takim fakcie z 30 dniowym okresem wypowiedzenia wysłanym drogą elektroniczną na adres: biuro@carrum.pl lub tradycyjną pocztą na adres firmy.

10. Każdy członek klubu CARRUM  Fishing Team musi zaakceptować regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych firmy CARRUM. Wszystkie przesłane materiały do firmy Carrum takie jak artykuły, zdjęcia, opinie o produktach oraz inne dotyczące członkostwa w klubie będą na stałe wykorzystywane przez firmę Carrum nawet po rezygnacji z klubu przez okres 24 miesięcy . Każdy członek klubu zgadza się na bezterminowe wykorzystywanie nadesłanych materiałów przez firmę Carrum i nie może rościć sobie praw do usunięcia zdjęć lub artykułów z ogólnodostępnych mediów takich jak Internet czy prasa wędkarska.